תנאים

תקנון תנאי שימוש והצהרת פרטיות לאתר

הקדמה

 תקנון האתר מנוסח בלשון זכר, זאת מטעמי נוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד

 הרשמה לאתר כרוכה ההסכמה לכל התנאים המצוינים בתקנון לכן יש לקרוא את התנאים בעיון רב.

 תקנון זה מהווה את ההסכם שלך עם MeriLove באשר לשימוש שלך בשירות

 על מנת להפוך למשתמש מורשה בשירות האתר ו\או להמשיך בהרשמה, עליך להסכים לפעול על פי התנאים האמורים בהסכם

השימוש בשירותי האתר

זכותך להשתמש באתר כפופה למגבלות, תנאים או הגישה שהם יקבעו האחר לשיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשוות או להפסיק את המכיבי או את התוכן בכל עת.

בנוסף להנהלת האתר היכן להגדיר את הגישתך לשירות או לחלקים מהמכל סיבה שהיא, לרבות הפרת הסכם זה, ללא כל הודעה מוקדמת או מתן אחריות.

תנאי שימוש

החברה מתחייבת לספק לך שירותי היכרויות כבר בעת ההרשמה לאתר. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון או סעיפים ממנו מבלי לידע אותך, מעת לעת. כל שינוי אשר יעשה בהסכם הנו בר תוקף מהרגע שבוצע ואם אינך מסכים לשינויים כלשהם, עליך להפסיק את השימוש בשירות. המשך השימוש בשירות לאחר השינויים בהסכם זה, משקלו כהסכמה מחייבת מצדך.

גיל השימוש

השימוש בשירותיו של האתר נועדו למטרת היכרות ומפגשים מסוגים שונים. בעת ההרשמה לאתר הנך למעשה מתחייב כי גילך הוא 18 שנים לפחות.

אחריות

האחריות על קשרים שייווצרו בינך לבין משתמשים אחרים באתר מוטלת עליך בלבד. החברה ולהלן: "האתר", על הנהלתו, עובדיו וכל הקשורים בו, אינה נושאת או תישא באחריות על כל פגיעה ו/או נזק שיגרמו לך או למשתמש שיצרת עמו קשר במהלך תקופת ההרשמה, לפניה או לאחריה. כמו כן החברה אינה נושאת או תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם לך עקב התקשרות זו. במידה ויגרם לך נזק כתוצאה מהשימוש בשירות במישרין ו/או בעקיפין לא תהיה זכאי לפיצוי.

הרשמה לשירות

בעת ההרשמה לשירות תוכל ליצור שם משתמש וסיסמא על פי בחירתך, בעזרתם תהיה לך האפשרות להשתמש בשירות. בעת קריאת ההסכם וההרשמה לאתר הנך למעשה מבין ומסכים לכך ששם המשתמש והסיסמה אשר ניתנו לך מיועדים לשימושך האישי בלבד. החברה לא תישא בתוצאות של חלוקת הפרטים הללו עם צד שלישי לטובת שימוש מלא או חלקי בשירות.

נכונות הפרטים

החברה מאפשרת לגברים להירשם כגברים, לנשים להירשם כנשים ולזוגות להירשם כזוגות. בעת ההרשמה לאתר תתבקש למלא את פרטייך האישיים. הנך מתחייב כי הפרטים שמילאת בכרטיסך והנוגעים למינך הנם נכונים. האחריות על נכונות הפרטים שמולאו על ידך מוטלת עליך ועליך בלבד והחברה לא תישא באחריות במידה ומסרת או שאחרים מסרו לך פרטים לא נכונים.

כללי התנהגות בשירות

הנך מסכים להשתמש בשירות ולנהוג על פי כללי ההתנהגות הבאים

 המידע שיסופק לך דרך השירות הנו פרטי וסודי ועליך לשמור עליו ולכבד אותו. אין באפשרותך למסור מידע הניתן לך לצד שלישי, ללא קבלת רשות מהאדם שסיפק את המידע.

 אין להשתמש בשרותי האתר עבור מטרות לא חוקיות ו/או כדי להונות אחרים.

 אין להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת בעת השימוש בשירותי האתר.

 אין לעשות שימוש בשרותי האתר למטרת הטרדות, השמצות והוצאת דיבה או בכל אופן פוגע אחר.

 אין להעיר הערות גזענות, הערות גסות, הערות מעליבות ו\או כל הערות ולהן אופי פוגעני.

 אין להשתמש בשירותי האתר בכל צורה אשר מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו.

 אין לעשות שימוש בשירותי האתר כדי להפר כל חוק זכויות-יוצרים, סימנים מסחריים, ו/או זכויות קניין אחרות.

 אין להשתמש בשרותיו של האתר לשם הפצת "וירוסים" למיניהם ו/או בכל דרך שעלולה לגרום נזק לאתר, למערכותיו או למשתמשיו בכל צורה שהיא.

 אין להשתמש בשירותי האתר למטרת הפצת פורנוגרפיה, תמונות, הקלטות ו/או כל אופן אחר.

 אין להשתמש בשירותים שהאתר מציע כדי לקדם, להפיץ או לפרסם כל חומר פרסומי בכל דרך שהיא, לרבות התרמות, פרסומות, פרסום מוצרים או שירותים, מכתבי שרשרת וכיוצא בכך.

 אין לשתף או לחלוק את החברות שלך באתר עם גורם אחר.

הגבלת כמות הודעות יומית

חברי האתר יוגבלו בכמות יומית של הודעות, זאת כדי למנוע שימוש באתר למטרות פרסום או הונאה.

אבטחת מידע

חשבונך באתר הנו פרטי ולאף אחד אין את הזכות לעשות בו שימוש. האחריות על השימוש או הפעילות בשירות או בחשבונך וסיסמתך מטעם משתמשים אחרים מוטלת עליך.

איסוף מידע ופרטים אישיים

במהלך ההרשמה לאתר יילקחו מספר פרטים אישיים על מנת להשתמש בשירותיו. החברה המפעילה את אתר MeriLove מחויבת לשמור על פרטיותך והיא מתחייבת שלא למכור, או להעביר את פרטיך האישיים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, תמונות אישיות, פרטי כרטיס אשראי, נתונים אודות גילך או פרטים מהפרופיל האישי לגוף שלישי כלשהו.

פרטיות ושימוש במידע

איננו אחראים, ואין באפשרותנו לשלוט, על השימוש שיעשו אחרים בכל מידע שאתה מספק להם. אי לך האחריות על נקיטת משנה זהירות בבחירת המידע האישי שהנך מספק לאחרים באמצעות השירות מוטלת עליך. החברה מסירה מעצמה את האחריות בכל הנוגע לתכנים של כל ההודעות אותן הנך עשוי לקבל ממשתמשים אחרים. אין אנו יכולים להבטיח או לאמת את נכונות המידע המסופק לך על ידי משתמשים אחרים.

דואר אלקטרוני

לכתובת המייל שעמה נרשמת לשירות יתקבלו הודעות ממשתמשים אחרים. כמו כן, יתקבלו מהחברה הודעות הקשורות לאתר בלבד לרבות, הודעות, התראות ועדכונים מהאתר אודות הודעות שמשתמשים אחרים שולחים אליך לשם יצירת קשר דרך האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לכתובת המייל מבצעים, הנחות וחדשות. החברה לא תשלח חומר פרסומי שאינו קשור לאתר. החברה מכבדת את הזכות שלך לשמור על פרטיותך ולכן ניתנת לך האפשרות לבטל באופן מלא קבלת דואר אלקטרוני ממשתמשים באתר ומהחברה עצמה על ידי עריכת ההגדרות האישיות שלך.

פיקוח ותכנים

החברה שומרת לעצמה את הזכות אך אינה מתחייבת לעקוב אחר כל הפרסומים, המודעות וההודעות אשר מתפרסמות באתר כדי להבטיח שהם עולים בקנה אחד עם הגדרותיו ומאפייניו. עם זאת החברה אינה מאשרת או ערבה לתכנים, לתמונות ו/או למהימנות המידע הנמצא באתר, להודעות הנמסרות על ידכם ו/או אלו שנמסרות על ידי חברי האתר אליכם. כמו כן אין באפשרותה של החברה לאמת את תוכן המידע, התמונות וההודעות והיא לא נושאת או תישא באחריות על כך. האחריות מוטלת עליך בלבד. כמו כן, כל הסתמכות על כל מידע שנמצא באתר תעשה על אחריותך בלבד.

פרסומים וקישורים חיצוניים

השירות המוצע באתר כולל מעת לעת קישורים לאתרים ולמקורות אינטרנט אחרים. בעת קריאת התקנון הנך למעשה מאשר, שהאתר, על ההנהלה והעובדים שבו, אינו מחויב לזמינותם של אותם קישורים חיצוניים או אחראי על התכנים ו/או התמונות המופצים בהם.

מידע מקצועי ויועצים

מעת לעת האתר יעלה פרסומים שונים כגון המלצות של יועצים בתחומים שונים. החברה מבהירה בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים עצה מקצועית ואין להתייחס אליהם כאל עצה מקצועית או המלצה ו/או להתבסס עליהם ו/או לנהוג על פיהם.

משתמשים באתר לצרכי בידור

הנך מבין ומסכים כי ישנם משתמשים אורחים וחברים אחרים באתר זה אשר משתמשים ונרשמים לשירות שלנו למטרות בידור גרידא. אותם משתמשים ומנויים אינם מחפשים לקיים פגישות פיזיות עם מי שהם נפגשים איתו בשירות, אלא מחשיבים את ההודעות בינם לבין המשתמשים והחברים כאילו הן הודעות להנאתם בלבד. הינך מאשר ומסכים כי כל אחד מהפרופילים של המשתמשים והחברים כמו גם ההודעות של אותם אנשים עלולים להיות לא נכונים, לא מדויקים או לא אותנטיים, ועלולים להיות מופרזים או מבוססים על פנטזיות בלבד. הינך מאשר, מסכים ומבין כי יתכן והינך עלול לתקשר עם אנשים כאמור וכי איננו אחראים לגבי הודעות כאלה.

היעדר ערבויות

החברה אינה ערבה לאיכות השירות ואינה מתחייבת על כך שהשירות שמספקת יהיה חף מטעויות או הפרעות. בעת ההרשמה לאתר הנך מודע לעובדה כי ייתכנו עיכובים, ליקויים ואף הפרעות בזמינות של השירות מפעם לפעם. בעת קריאת התקנון וההרשמה לאתר הנך מודע לכך שהשירות יסופק לך ללא כל ערבויות מכל סוג וכי השימוש בשירותי האתר הנו על אחריותך בלבד.

השימוש בשירות - הונאה ומרמה

כל ניסיון התחזות, מרצה, כל פעולה שבוצעה על ידך במטרה להתל במערכת, או כל שימוש לא חוקי במערכת שנעשה בזדון או שלא בזדון במטרה לקבל את מבוקשך מבלי לשלם על השירות, יתפסו בחומרה רבה על ידי החברה. במקרים בהם יתגלה כי ביצעת פעילות לא חוקית החברה תשמור לעצמה את הזכות לפעול על פי שיקול דעתה בנושא.

מסלולי שירות

בפני המשתמשים באתר עומדים שני מסלולי שירות

 מנוי בתשלום חודשי מתחדש - מנוי המשתמש בכל מרכיבי השרות ובמידע ומחויב בתשלום.

 אורח מבקר רשום ללא תשלום – אורח או מבקר היכולים לעשות שימוש בחלק מוגבל ממרכיבי השרות ואינם מחויבים בתשלום.

תשלומים וחיובים

 משתמש רשום המעוניין לבצע שימוש בכל שירותי האתר על מרכיביהם השונים נדרש לרכוש מנוי בתשלום, בעלות של 149 ₪ לחודש.

 רכישת מנוי יכולה להתבצע בכרטיס אשראי בלבד והשירותים השונים של המנוי יהיו פתוחים לשימושך לאחר ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

 המנוי שלך יחודש אוטומטית מדי חודש בחודשו בעלות הנמוכה של 149 ₪ לחודש (באמצעות הוראת קבע). למען הסר ספק, הנך מסכים לכך כי המנוי שלך יתחדש מדי חודש בחודשו, ללא התחייבות מצדנו לשלוח לך על כך הודעה ובין אם השתמשת במנוי או לאו.

 ביכולתך להפסיק את החידוש האוטומטי של המנוי בכל עת על ידי יצירת קשר בכתובת המייל info@merilove.co.il, 3 ימים לפחות לפני מועד החידוש הקרוב. בהודעה יש לכתוב באופן מפורש את פרטי ההתחברות שלך לאתר: כתובת הדואר האלקטרוני, הסיסמא, שם מלא או מספר תעודת הזהות שלך.

 הנך מבין ומצהיר בזאת כי בקשת ביטול העסקה ובקשה לביטול הוראת קבע לא תאפשר לך קבלת החזר כספי כלשהו, גם במידה ולא נעשה שימוש בחשבון לאורך התקופה. כל הנ"ל בכפוף לחוק הגנת הצרכן וחוקי מדינת ישראל.

 הפסקת המנוי היא באחריותך כמשתמש בלבד!

 לאחר רכישת מנוי לא יתקבל החזר כספי, לא ניתן להעביר את המנוי למשתמש אחר בשירות או לאדם אחר.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים שלה בכל זמן שרואה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה.

חידוש מנוי

הנך מבין ומצהיר בזאת כי על מנת להירשם לאתר ולהשתמש בכל שירותיו עליך להיות מנוי. המנוי הוא מנוי חודשי בתשלום, אשר מתחדש אוטומטית. על מנת להפסיק את המשך השירות באתר חובה עליך ליצור קשר ישירות דרך האימייל באתר לפחות שלושה ימים לפני מועד התשלום הקרוב על מנת שהמערכת תוכל להסיר אותו ובכך לא יגבה ממך תשלום נוסף .את המנוי ניתן להפסיק בכל עת אך האחריות על יצירת קשר עם מערכת האתר מוטלת עליך בלבד. במידה ולא השתמשת במנוי לאורך תקופה ולא יצרת קשר במייל על מנת שלא לחדש את המנוי, לא תוכל לפנות אלינו בהאשמה או בפנייה להחזר תשלום כספי בכל התקופה אשר היית מנוי בתשלום חודשי באתר. הרשמתך לאתר מעידה על הסכמתך המלאה עבור הכתוב בתקנון תנאי השימוש באתר.

ביטול המנוי

בעת קריאת התקנון הנך מבין ומאשר בזאת כי לאחר תשלום המנוי לא ניתן יהיה לבטל אותו וכי לא יינתן לך החזר כספי מכל סיבה שהיא. גם במידה ולא תנוצל תקופת המנוי במלואה, לא תהא זכאי להחזרת הסכום אותו שילמת. ביטול העסקה בעבור השימוש בשירותי האתר הנה כפופה לחוק הגנת הצרכן וחוקי מדינת ישראל הנוגעים לעסקת מכר מרחוק.

בעלות על המידע

השירות, התכנים והמידע אשר מופעים באתר הנם בבעלות החברה המפעילה את האתר והם מוגנים על ידי חוק זכויות-יוצרים באופן מלא. בעת קריאת תקנון זה וההרשמה לאתר הנך מסכים שלא לשנות, להעתיק או להפיץ כל מידע או תוכן המופיע באתר בכל צורה שהיא, אלא אם קיבלת את רשותו של הבעלים.

Owner's permission.

הפסקת הגישה לשירות

באפשרותה של החברה להפסיק או להשעות את גישתך לכל השירות או לכל אחד ממרכיבי השירות בכל זמן נתון בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, לרבות הפרה של הסכם זה, עם או בלי אזהרה מראש. כמו כן כל פעולת הונאה, מרמה וכל פעילות פוגענית או בלתי חוקית תשמש כעילה להפסקת גישתך לשירות או לחלקים ממנו.

שיפוי ופיצויים

 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לתת החזר כספי למשתמשים אשר עברו על תקנון תנאי השימוש באתר, פגעו במשתמשים אחרים באתר ו/או למשתמשים שגרמו לנזק תדמיתי, מערכתי, כספי ורגשי לאתר ומשתמשיו. יתרה מכך – אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעניש משתמשים אשר הפרו את תקנון תנאי השימוש בכל חומרת הדין לרבות בהרחקה, תביעות וקנסות. במידה ושימושיך בשירותי האתר ופעילותך בו גרמו לנזקים, הפסדים, תשלום שכר טרחה, חיובים או תביעה מצג ג', או כל נזק אחר או הפסד אותו על האתר לספוג, יוטל עליך לשפות אותנו בהתאם.

העברת זכויות

 אינך רשאי להעביר הסכם זה לכל אדם או גורם.

 אינך רשאי להעביר את זכויותיך בשירות לכל אדם או גורם.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר חלק מזכויותיה או לחלופין את כל זכויותיה וחובותיה לצד שלישי כלשהו בהתאם בחירתה ובכפוף להסכם זה.

 במידה והתחייבויותיה וזכויותיה של החברה יועברו לצד שלישי, היא תהיה משוחררת מכל אחריות שהיא הכפופה להסכם זה.

 החוק התקף וסמכות השיפוט

 הסכם זה נערך בישראל. בעת הרשמתך לאתר הנך מסכים לכך שההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, אי לכך כל מחלוקת הנוגעת להסכם תהיה כפופה לבתי המשפט של ישראל.

 בעל האתר אי.די. אתרים, כתובת ת"ד: בת ים, 47, 5910001

 כתובת אימייל: info@merilove.co.il

 טלפון: 055-9297607